Anasayfa İletişim Site Haritası
Anasayfa Şirket Ürünler Referanslar Haberler İnsan Kaynakları İletişim
KALİTE ÜRÜN TASARIMI STOK YÖNETİMİ
Metal üretici firmaları birçok endüstri kuruluşunun yarı mamul ihtiyacını karşılamaktadır. Ürün kataloğunun bu geniş müşteri ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde olması gerekir. Ürün bilgisinin yanında teknik detaya da ihtiyaç duyulmaktadır.

Workcube:Metal; metal ürün kataloğu, ürün bilgisi, teknik detay bilgileri tek bir platform altında detaylı yönetim imkanı sunar. Tüm terim ve tanımlamalar metalurjik şekilde tasarlanmıştır. Workcube:Metal Test spesifikasyonları, operasyon pesifikasyonları, sertifika,test raporları, kalite gözlem spesifikasyonları vs. kontrol ve yönetim süreçlerinin uluslararası standartlara uygun işletme üretim koşullarında tanımlanmasını sağlar.

Workcube:Metal ile ürün özellikleri uluslararası standartlarda, işletme spesifikasyonları ve müşteri spesifikasyonları ile entegre tanımlanır, üretimin her aşamasında kolay ulaşılabilir olması sağlanır. Kalite sorumluluğu ve tesisine tüm üretim sürecinin katılmasını sağlayacak bilgi altyapısını sunar.

Tanımlanan ürün bilgisi sonraki siparişlerde tanımlanmadan, ürüne otomatik bağlanır. Bu sayede müşteri sipariş spesifikasyonlarının üretim limitleri ve spesifikasyonlarıyla uyumlu olması sağlanır.

Workcube:Metal, üretim sürecinin her aşaması için tanımlanan spesifikasyonlar, kalitenin sürekli ve sabit kalmasını sağlayacak bilgi alt yapısını sunar. Bu sayede proses paremetrelerinin kontrolü, planlanlama sürecinin etkinliğini artırır. Hammadde, enerji, maliyet kontrolünde etkinliği artırır. Üretim sürecinin önceden tanımlanabilir olması katalog fiyatlandırmada dinamik esneklik sağlayarak doğru ve güvenilir satış stratejisi oluşmasını sağlar, finansal analizlerin doğru bilgiler ile değerlendirilmesini sağlayacak doğru ve zamanlı bilgi ihtiyacını sağlar.
Workcube:Metal Üretim Rota tanımlama
fonksiyonelliği ile ürün için operasyon
sırası modellemeden başlayarak ürün
sevkine kadar tüm süreçleri optimize
eder. Üretim rotasında tanımlanmış
operasyonlar önceden tanımlanmış zaman
bilgilerine sahiptir. Üretim Siparişlerinde
bu süreler kullanılarak üretim süresi
hesaplanır. Üretim Planlama bu süreleri
kullanarak üretim programlarını daha
verimli kılar. Üretim süresinin yönetimini
sağlayacak algoritmalar (Sipariş lot bölme,
birleştirme vb. gibi yöntemlerle süre
dinamik kontrol edilebilir) kullanılır.

Kalite Ürün Tasarımı
Modülü Fonksiyonları

•Ürün fiziksel özellikleri tanımlama
•Ürün çelik kalitesi, kimyasal, mekanik
özellikleri tanımlama
•Model tanımlama ve model
kütüphanesi oluşturma
•Üretim rotası tanımlama
•Üretim prosesleri ve proses
spesifikasyonları oluşturma
•Üretim reçetesi tanımlama
•Ürün doküman kütüphanesi oluşturma
•Üretim program tipleri tanımlama
•Yeni ürün tasarım talebi oluşturma
•Sınırsız sayıda ürün tanımlayabilme
•Satış katalog fiyatı oluşturma
•Alan Yönetimi ile Depo lokasyon tanımlamaları
•Stok listesi
•Satın alma sipariş listesi
•Stok giriş kayıt listesi-satın alma irsaliye bilgileri
•Satın alma iade listesi
•Stok çıkış kayıt listesi
•İade stok çıkış kaydı listesi
•Satın alma stok girişinde satın alma siparişinde
belirlenen satın alma ürün tipine göre kayıt
•Müşteri malı girişlerinde teslim formu hazırlanması
•Müşteri iadelerinde onaylanmış müşteri
şikayetlerine göre giriş
•Stok girişlerinde ürün özelliklerinin kayıt altına
alınması
•Döküm numarası ve kimyasal kompozisyon takibi
•Stok kalemine doküman iliştirilmesi
•Tedarikçi irsaliyesine göre kayıt
•Bobin takip uygulaması bobin ve parçaları bazında stok takibi
•Her parçanın tarihçesini kolaylıkla takip edebilme
•Ürün tipi, çelik kalitesi, kalınlık, genişlik, uzunluk vs. gibi özelliklerde dinamik stok takibi
•Bölünen her parçaya yeni etiket, ana bobin ile
ilişki takibi
•Dilinmiş bobinlerden levha üretiminde aynı şekilde yeni etiket numarası
•Bobin kesme dilme işleminden oluşan hurda, fire miktarlarının ana parça ve dilinmiş, kesilmiş parçalar bazında takibi
•Entegre ve dinamik barkod etiketi oluşturma ve bastırma
•Oluşan her parçaya yeni ürün kodu oluşturma
•Ana parçanın ve bağlı parçaların üretim bilgi takibi
•Dilim, plaka boyutlarından ağırlık, ağırlık
bilgilerinden dilim, levha hesaplaması
SATIŞ SİPARİŞ YÖNETİMİ  
Workcube:Metal siparişe bağlanacak hammadde, ürün ve stok, hat üretim durumu vs. gibi önemli bilgilere hızlı şekilde ulaşmayı sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. Sipariş kayıt ekranında dinamik olarak teslim tarihi ve sevkiyat bilgilerini kullanıcıya sunar.

Workcube:Metal satış sipariş ekranı üretim ile entegre çalışır, üretim planlamadan gelen veriler ile siparişin üretim ve teslim tarihi sistem tarafından dinamik hesaplanır.

Büyük ve sürekli siparişler birden fazla sevk emri ile sevk edilebilir.

Sipariş kayıt ekranında ürün fiyatı ve ekstra fiyatları otomatik olarak spesifikasyon tablolarından oluşturulur. Oluşan bu fiyat sipariş bazında değiştirilebilir. Dinamik stok bilgileri sayesinde siparişe bağlanacak yarı mamul ve mamul bilgilerinin tespiti
sevk süresi ve maliyetler hakkında satış temsilcisine doğru bilgi verir. Alınan sipariş sonrasında aktif sipariş dönemi için kalan kapasite hatlar bazında dinamik alınır.

Workcube:Metal müşteri siparişlerinde; Metalurjik Standartlar, Kompozisyon Bilgileri, Fiziksel Özellikler, Toleranslar, Test Standartları gibi paremetreleri tanımlayabilme imkanı sunar.

Satış Sipariş Yönetimi Modülünün Sağladığı Kolaylıklar

Çok hızlı cevap verme: Online ve dinamik stok-sipariş-üretim takibi
müşteri taleplerine çok hızlı cevap vermenizi sağlar.
Sipariş Değişikliği: Sipariş değişikliği kabul edildikten sonra, üretim
emirleri ve programlar hızlı bir şekilde yeniden düzenlenir. Sipariş
değişiklikleri detayı sistemde saklanır. Değişiklik onayından sonra
değişiklik notu çıktısı alınabilir.
Fiyatlandırma: Önceden tanımlanmış katalog fiyatlandırma siparişlere otomatik fiyat yazar, istenirse bu fiyatlar sipariş kayıtlarında online olarak düzeltilebilir.
Ürün Tanımlaması: Müşteri isteği daha önce üretilmiş ise, ürün
kodundan veya müşteri spesifikasyonları tanımından kayıtlı ürün kodu çağırılabilir. Ürün daha önce üretilmemiş ise (girilen müşteri
isteklerinden sistem bu kontrolü dinamik yapar) yeni ürün tanımlaması için kalite tasarım ve kalite kontrol birimlerine bilgi gönderilir. Onaylanan ürün bilgisinden sonra kayıtlı talep otomatik olarak siparişe dönüşür. İstenen spesifikasyonda ürün üretilmeyecek ise sipariş talebi iptal edilir. Tanımlanan ürün üretilebilirlik limitleri içinde işletmenin kabul ettiği standart ve spesifikasyon bilgilerini, üretimin her aşamasında bilgileri beraberinde taşır.
Standart Siparişler: Standart siparişler (ürün kodu önceden tanımlı siparişler) sipariş onayı yapıldıktan sonra otomatik olarak üretim siparişlerine dönüşürler. Satın alma gerektiren siparişler otomatik olarak satın alma talebi oluşturur, satın alma talebi satın alma siparişine onaylandıktan sonra üretim siparişine dönüşür.
Standart Dışı Siparişler: Daha önce üretilmemiş (ve sistemde tanımlı üretilebilirlik limitleri dışında olan) siparişler kalite ve üretim onayı aldıktan sonra satış siparişine dönüşür.
• İrsaliye ve fatura bilgileri otomatik olarak sipariş ve müşteri bilgilerinden doldurulur.
•İrsaliye ve fatura hesaplamaları otomatik yapılır.
•Müşteri cari bilgileri dinamik olarak kontrol edilebilir.
•Satır bilgileri demir çelik sektör bilgilerine uygun ve istenen detaydadır.
•Değişik birimlerde değerlendirme yapılabilir.
•Değişik para birimi ile değerlendirme yapılabilir.
•Müşteri spesifikasyonlarına göre otomatik fiyatlandırma yapılır.
E-Ticaret: İnternet bağlantısı ile müşteri sipariş talebi girebilir, müşteri sipariş durumu hakkında internet üzerinden bilgi alabilir. •Sipariş, fatura ve irsaliye bilgilerine ulaşabilir.
Satış Sipariş Yönetimi Modülü Fonksiyonları
•Entegre müşteri ve müşteri cari bilgileri
•Detaylı sipariş listesi / Sipariş kayıt işlemleri
•Siparişler, sipariş satırları olarak ürün bazında kayıt yapılır. Ürün siparişi değişik sevk tarihlerine göre istenen miktarda bölünüp değişik sipariş satırı olarak kayıt edilebilir.
•Üretim ve sevkiyata not yazabilme
•Sipariş durum takibi
•Sipariş program / Üretim takibi
•Otomatik-Manuel fiyatlandırma
•Değişik para birimi ve ürün birimi seçebilme
•Dinamik online kapasite kontrolü
•Dinamik online hat üretim durumu
•Dinamik online hammadde, yardımcı malzeme stok takibi
•Dinamik ürün maliyeti
•Fiyat tarihçesi
•Müşteri elektronik haberleşme altyapısı e-mail, faks vs.
•Üretim limitleri içinde kalan ve üretim spesifikasyonlarına uygun parametreler için kalite onayı almadan ürün tanımlayabilme imkanı
•Üretim limitleri dışındaki parametreler için kalite tasarım için yeni ürün tanımlama isteği kayıtları sistem tarafından otomatik oluşturulur.
•Stok kalemleri müşteri veya sipariş için rezerve edilebilir. •Rezervasyon kayıtları ve rezervasyon süresi sistemden takip edilebilir.
•Otomatik fatura basma ve elektronik ortamdan müşteriye gönderme
•Fatura online muhasebe işlemi
ÜRETİM PLANLAMA
Metal üretimi kompleks ve önceden tahmin edilmeyen birçok paremetreden etkilenmektedir. Dikkatli programlama ve sürekli takip gerektirir.
Workcube:Metal fonksiyonları gerçekci ve doğru programlar yapmanızı sağlayacak birçok uygulamaya sahiptir. Dinamik ve anında takip sistemi oluşan sapmaları anında tespit etmeyi ve gerekli önlemler
almayı mümkün kılar. Üretim programı onaylandıktan sonra üretim programına bağlı her üretim sipariş satırı, üretim programında ve hat için tanımlanmış sıralama algoritmasında otomatik olarak hat giriş kayıt listesine gelir. İş emir listesinden seçilen üretim kalemleri proses
otomasyonu mevcut ise önceden belirlenmiş format ve haberleşme protokolleri yardımıyla saha bilgisayarlarına gönderilir. Yine üretim/kalite sonuçları aynı yol ile üretim kontrol sistemine aktarılır. Üretimi
yapılacak sipariş satırı seçilerek üretim ve kalite kaydı yapılır. Üretim ve kalite onayı yapılmış satırlar bir sonraki hat için iş emri kaydı olarak otomatik olarak hat önü listesine düşer.
Lot bazında yapılan üretimlerde önceki hattan üretilen üretim miktarı satırda toplam olarak görülür. Bu şekilde
tüm rota boyunca üretim satırları otomatik olarak bir sonraki hattın iş emir listesine gelir. Etiket bazında yapılan üretimlerde bölme, birleştirme işlemlerinde,
ana parçalalar ile ilişkiyi koruyarak yeni etiket numarası alınır. Son hattan geçen sipariş satırları sevk stoğu - ambar giriş kaydı için stok giriş listelerine gelir. Ambar
giriş kaydı yapılmış kalemler sevke hazır listesinden seçilerek istenen miktarda müşteriye sevk edilir. İrsaliyesi
kesilen miktarlar ambar stoğundan otomatik düşer. Sevk miktarı sipariş miktarına eşit üretimlerin siparişleri
otomatik olarak kapatılır. Siparişin üretim durumu dinamik ve online olarak takip edilebilir. Üretim takip listesi her üretim hattı önünde bulunan miktarları program no, sipariş lot no bazında takip edebilir.
Üretim Planlama Fonksiyonları
Proses ve Üretim Rotası Tanımlamaları
Üretim Siparişi Oluşturma: Onaylanmış siparişler üretim siparişlerine dönüşür. Bu üretim siparişleri planlama, programlama ve üretim için gerekli bilgileri içerir. Sipariş satırları üretim lotlarına dönüşür. Gerekli kaynak ihtiyacı tespit edilir.
Üretim Sipariş Listesi: Gerek müşteri siparişleri gerekse fabrika stok üretim siparişlerinin üretim programına dönüştürülmüş şeklidir. Ocak lotları, ergitme ocaklarının optimizasyonunu, döküm lotları kalıp ve döküm işleminin optimizasyonunu sağlar. Kapasite kontrolü, hammade kontrolü yapılır. Kapasite rotada tanımlanan
her proses için kontrol edilir. Onaylanmış üretim siparişleri üretim programına dönüşür.
Üretim Programı Oluşturma: Üretim sipariş lotları üretim program satırlarına dönüşür. Tesis üretim sıralaması yapılır. Gerekli kaynaklar bu satır için rezerve edilir. Üretim Planlama darboğazları göz önüne alarak, üretime katılan üretim hatlarının daha verimli kullanılmasını sağlayarak üretim siparişlerinin üretim sıralamasını yapar. Satış üretim kapasitesi bilgilerine siparişin her aşamasında ulaşabilir. Belirlenen üretim dönemi için uygun kapasite mevcut ise üretim program onayından sonra üretim rotasındaki ilgili proseslerin kapasitesi otomatik olarak rezerve edilir. Proseslerde birden fazla hat var ise geçeceği hat üretim planlama tarafından onaylanıp belirlenen üretim sıralaması algoritması dahilinde ilgili dönemde üretim sırasını alır. Üretim planlama bu sıralamayı isterse değiştirip manuel olarak üretim sıralaması yapabilir. Üretim aşamasında hat isterse bu sıralama dinamik olarak değiştirebilir. Bağlanacak yarı mamülün özelliklerine göre sistem rota, program tipi gibi düzenlemeleri otomatik yapar. Üretim programlarının hazırlanması esnek, interaktif ve dinamiktir. Her hat için önceden belirlenmiş üretim
kriterleri ve genel kısıtlar göz önüne alınarak hazırlanır. İş emirleri sistem tarafından otomatik oluşturulur. Bir
önceki hattan onay almış yarı mamuller, hat önü iş emirlerine, program için hazırlanmış sıralama algoritmaları göz önüne alınarak getirilir.
Fason Üretim Programı Oluşturma: Siparişin tümü veya ara bir prosesten fason üretim programı oluşturularak
istenen parçalar (siparişler) fason işlem için fason programına alınır. Fason üretim dönüşünde istenen prosesten üretime devam edilerek irsaliye ve faturalandırma yapılabilir. Fason üretim programına
alınmış siparişler dönüşte ambara alınıp, sevkiyat işlemleri bu noktadan devam ettirilebilir.
Kapasite Planlama: Üretim rotasında tanımlı prosesler için yarı mamul veya mamul üretmek için gerekli zamanı hesaplamak için kullanılır. Her hattın birim
zamanda standart üretimi katalog bilgilerinde ve hat üretim istatistikleri ile belirlenir. Bu tanımlamalarda faydalanılarak zaman ve ton üzerinden kapasite hesaplamaları yapılır.
MRP II Kaynak Planlama: Üretim siparişleri oluştuktan sonra gerekli kaynak ihtiyacı otomatik üretim reçetelerinden hesaplanır. Üretim programına dönüşen
üretim siparişleri için gerekli kapasite rezerv edilir. Gerekli kaynak yok ise satın alma siparişi için talep formu düzenlenir. Üretim sonuçları kontrol edilerek günlük tüketimler ve ihtiyaçlar kontrol edilebilir.
Maliyetlendirme: Temel maliyet bilgileri üretimden önce katalog bilgileri ile hesaplanır. Gerçek maliyet bilgisi üretim tamamlandıktan sonra, üretim kayıtlarından faydalanılarak yapılır. Maliyet muhasebesine baz teşkil eden direkt giderler gerçek üretim bilgilerinden
faydalanılarak analiz edilir. Maliyet bilgileri dinamik olarak güncellenip takip edilebilir. Geçmişe dönük bilgiler saklanıp, analiz ve raporlamalarda kullanılabilir.
ÜRETİM YÖNETİMİ SATINALMA YÖNETİMİ
İş Emirleri
Sipariş satırı oluşturulduğunda ürün
ve üretim ile ilgili tüm standart ve
spesifikasyonlara dinamik olarak
sipariş satırına bağlıdır. Sipariş satırına hammadde bağlandıktan sonra sistem otomatik olarak üretim rotası tanımlar. Üretim programına bağlanan sipariş satırı belirlenen programlama kriterlerine göre işletme iş emri listesine otomatik olarak düşer.
Hatlar Arası Yarı Mamül Transferi
Hat önü iş emri listesine düşen yarı
mamül listesinden seçilerek hazırlanan liste, stok transfer sorumlusuna iletilerek önceki hattan veya ara stok sahasından istenen yarı mamuller hat önü girişlerine taşınır.
Üretim ve Sevkiyat Takibi
Üretim durumu takip uygulamaları
üretimin her aşamasını dinamik ve
anında üretim durumunu izlemenizi
sağlar. Sevkiyat miktarı planlanan
miktara ulaştığında otomatik olarak
siparişi kapatır. Eksik kalan miktarlar
için yeni programlar hazırlamanıza
imkan verir.
Satınalma yönetimi; stok yönetimi modülü ile entegre çalışır. Mal teslim kabulünde sipariş ile uyumluluk kontrolü, envanter ve envanter dışı
ürün kalemlerinde satın alma yapabilme, sipariş satırlarının otomatik kapanması, bir sipariş için birden fazla mal teslim kabulü, ürün kalemlerine seri no, etiket no, lot no, döküm no tarif etme, farklı para birimleri ile çalışabilme satınalma modülünün temel özelliklerini oluşturur.
Satınalma Yönetimi Fonksiyonları
•Tedarikçi Bilgileri
•Malzeme Bilgisi Detayı: Satın alınacak malzemenin tüm özelliklerini içerir.
•Satın Alma Sözleşmesi: Kabul edilen siparişler satın alma onayından sonra satın alma sözleşmesine dönüşür.
•Satın Alma Talebi: Malzeme İhtiyaç Planlaması- Müşteri Siparişi-Üretim Siparişi-Uzun Dönemli Satın Alma ihtiyaç duyulan malzeme için değişik bölümlerden satın alma talebi doldurulur.
•Satın Alma Teklifi: Satın alınacak malzeme için değişik firmalardan alınan teklifler kayıt altına alınabilir.
•Satın Alma Siparişi: Değişik birimlerden gelen malzeme talebi malzeme koduna ve ihtiyaç tarihi göz önüne alınarak birleştirilip siparişe dönüştürülür.
Workcube:Metal içinde yer alan
gruplandırılmış diğer iş fonksiyonları şunlardır.
•Ajanda
•Ambar Stok Yönetimi
•Analiz ve Raporlama
•Bütçe Planlama
•Dijital Varlıklar
•Dinamik Fiyat •Yönetimi
•Eğitim Yönetimi
•Executive Suite
•Fatura
•Finans Yönetimi
•Fiziki Varlıklar
•Forum
•İçerik Yönetimi
•İnsan Kaynakları Yönetimi
•İş Akış ve Süreç Yönetimi
•Kredi ve Fon Yönetimi
•Maliyet Yönetimi
•Muhasebe
•Müşteri İlişki Yönetimi
•Pos ve Ödeme Sistemleri
Entegrasyonu
•Proje Yönetimi
•Rekabet Yönetimi
•Sabit Kıymet Yönetimi
•Satın Alma Yönetimi
•Satış Yönetimi
•Servis ve Müşteri
Hizmetleri
•Sevk ve Lojistik Yönetimi
•Sistem Güvenlik
•Tedarikçi Yönetimi
•Web Haber
•Web Mail
•Workcube MES
•Yazışmalar…
 
 
 
 
 
 
 
 
Büyük Halini Görmek İçin Tıklayınız. !
 
 
 
 
 
 
Şirket | Ürünler | Referanslar | Haberler | İletişim
Copyright © Evea Bilişim ve Yazılım Ltd. Şti. | 0372 3161103 | designed by izzet ince